« zpět k detailu dražby

Podání

Nejvyšší podáni99.334,- Kč

Aktuální stav dražby

dražba již proběhla a byla ukončena

Průběh dražby

datum a čas provedl   provedená akce  
29.10.2019, 10:36:03 systém K doplacení nejvyššího podání se stanovuje lhůta 15 dní od právní moci usnesení o udělení příklepu.
O nabytí právní moci bude dražitel písemně vyrozuměn.
29.10.2019, 10:36:03 systém Uděluji příklep dražiteli 285112001 [Zemědělské družstvo Mořina (IČ: 00103004 )] za nejvyšší podání 99.334,- Kč
29.10.2019, 10:35:33 systém Vypršel čas pro podání námitek
29.10.2019, 10:30:04 systém Máte-li námitku proti udělení příklepu, můžete ji nyní podat.
29.10.2019, 10:28:03 systém Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena
29.10.2019, 10:01:54 285112001 Učiněno podání: 99.334,- Kč
29.10.2019, 10:00:03 systém Soudní exekutor konstatuje, že se k dražbě přihlásili a jistotu uhradili:
285112001
29.10.2019, 10:00:03 systém Do prvního dražebního jednání byly přihlášeny tyto pohledávky
- podána dne 04.07.2019 na č.l. 44 – JUDr. Igor Olma, soudní exekutor, Exekutorský úřad Svitavy, se sídlem nám. Míru 53/59, 568 02 Svitavy, pohledávka ve výši 7.865,- Kč (111 EX 6304/12), nezajištěná pohledávka, věřitel žádá zaplacení

- podána dne 13.09.2019 na č.l. 55 - Mgr. Ing. Jiří Prošek, soudní exekutor, Exekutorský úřad Plzeň - město, IČ 71329277, se sídlem Dominikánská 13/8, 301 00 Plzeň, pohledávka ve výši 7.865,- Kč (134 EX 10439/16), nezajištěná pohledávka, věřitel žádá zaplacení

- podána dne 23.09.2019 na č.l. 59 – Finanční úřad pro Středočeský kraj, Na Pankráci 1685/17,19, 140 21 Praha 4, Územní pracoviště v Berouně, Tyršova 1635, 266 45 Beroun, pohledávka ve výši 1.035,- Kč, nezajištěná pohledávka, věřitel žádá zaplacení

- podána dne 25.09.2019 na č.l. 61 – JUDr. Dalimil Mika, LL.M., soudní exekutor, Exekutorský úřad Klatovy, se sídlem Za Beránkem 836, 339 01 Klatovy, pohledávka ve výši 7.865,- Kč (120 EX 17233/13), nezajištěná pohledávka, věřitel žádá zaplacení

- podána dne 26.09.2019 na č.l. 62 - T-Mobile Czech Republic a.s., IČO: 64949681, se sídlem: Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4, právně zastoupen: Mgr. Lenkou Heřmánkovou, advokátem se sídlem: Jankovcova 1518/2, 170 00 Praha 7, pohledávka ve výši 21.206,08 Kč, pohledávka oprávněného z přerušené exekuce vedené pod sp. zn. 144 EX 10839/14, věřitel žádá zaplacení

- podána dne 30.09.2019 na č.l. 60 – SMART HYPO, s.r.o., IČ: 27774082, se sídlem Tř. Svobody 956/31, 779 00 Olomouc, pohledávka ve výši 225.966,45 Kč, pohledávka oprávněného z přerušené exekuce vedené pod sp. zn. 203 EX 14854/15, věřitel žádá zaplacení

- podána dne 09.10.2019 na č.l. 64 - Česká průmyslová zdravotní pojišťovna, se sídlem v Ostravě - Vítkovicích, Jeremenkova 161/11, pohledávka ve výši 100.483,- Kč, nezajištěná pohledávka, věřitel žádá zaplacení

- podána dne 14.10.2019 na č.l. 65 - Bohemia Faktoring, a.s., IČ: 27242617, se sídlem Letenská 121/8, 118 00 Praha 1 - Malá Strana, právně zastoupena JUDr. Ing. Karel Goláň, Ph.D., advokát, AK G legal, s.r.o., IČ: 020 00 768, se sídlem Letenská 121/8, 118 00 Praha 1, pohledávka ve výši 21.848,78 Kč, pohledávka oprávněného z přerušené exekuce vedené pod sp. zn. 067 EX 12608/19, věřitel žádá zaplacení

- podána dne 15.10.2019 na č.l. 66 - CP Inkaso s.r.o., IČO: 29027241, se sídlem Opletalova 1603/57, Nové Město, 110 00 Praha 1, právně zastoupen Mgr. Vladimírem Šteklem, advokátem, U Garáží 1611/1, 170 00 Praha 7, pohledávka ve výši 242.717,97 Kč, pohledávka oprávněného z přerušené exekuce vedené pod sp. zn. 120 EX 17233/13, věřitel žádá zaplacení

- podána dne 24.10.2019 na č.l. 70 - AB 4 B. V., (dříve PPF B1 B.V.) soukromá společnost s ručením omezeným založená dle právních předpisů Nizozemského království, IČ: 34186049, se sídlem Strawinskylaan 933, WTC Twr B, 1077XX Amsterdam, Nizozemí právně zastoupen JUDr. Vladimírem Muzikářem, advokátem se sídlem Havlíčkova 13, 602 00 Brno, pohledávka ve výši 94.586,98 Kč, pohledávka oprávněného z přerušené exekuce vedené pod sp. zn. 111 EX 6304/12, věřitel žádá zaplacení
29.10.2019, 10:00:03 systém Vyhlášeno usnesení: Předkupní právo u předmětu dražby NEBYLO prokázáno
29.10.2019, 10:00:03 systém Dražební jednání bylo zahájeno